a

สถาบันการเงินไหนเงื่อนไขดี five4cash ยื่นสินเชื่อรถตรงตามจุดประสงค์

ภาวะปัจจุบันการแข่งขันตลาดสินเชื่อรถยนต์มือสองของสถาบันการเงินมีการแข่งขันกันสูงมาก มีการจัดแคมเปญพิเศษต่างๆ ออกมาดึงดูดกลุ่มเป้าหมายในหลายๆแคมเปญ โดยในแต่ละแคมเปญจะชูประเด็นเรื่อง ดอกเบี้ย , ประกันภัยรถยนต์ , ระยะเวลาในการผ่อนที่ยาว เป็นต้น

จากภาวะการที่แข่งขันกันสูง สถาบันการเงินหลายแห่งมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขที่กำหนดไว้อยู่แล้วและเปลี่ยนเป็นเงื่อนไขใหม่ได้ตลอดเวลา ตามภาวะตลาดสินเชื่อรถยนต์การแข่งขันกันสูง

five4cash เสนอแคมเปญสินเชื่อรถต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขสถาบันการเงิน หากมีการปรับเปลี่ยนจะแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บไซด์ก่อน หรือ แจ้งให้ทราบก่อนที่จะเซ็นต์เอกสาร สัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน

อย่าลืม สถาบันการเงินต้องการปล่อยสินเชื่ออยู่แล้ว เพื่อที่ทางสถาบันการเงินจะได้รายได้กลับมาในรูปแบบของดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ผู้ขอสินเชื่อย่อมเป็นผู้เลือกใช้สินเชื่อ ส่วนสถาบันการเงินเป็นผู้รองรับปล่อยสินเชื่อ

ปัจจัยเหตุผลที่สถาบันการเงินรองรับแล้วจะไม่พบคำ อนุมัติ

1 ด้วยเครดิตของผู้ยื่นกู้ประเมินแล้วสามารถขอกู้ได้ในวงเงินXXXเท่านี้ แต่ตัวผู้กู้ต้องการกู้ในวงเงินที่สูงกว่า วงเงินXXX จึงทำให้ไม่พบคำว่า อนุมัติ

2 วงเงินที่ขออยู่ในเงื่อนไขรถยนต์ต้องมีประกันภัยชั้น 1 เท่านั้น แต่ตัวรถยนต์ไม่มีประกันภัยชั้น 1 คุ้มครอง ซึ่งผู้กู้จะขอไม่ทำประกันภัยชั้น 1 เพราะเหตุใดก็ตาม จึงทำให้ไม่พบคำว่า อนุมัติ (วงเงินเกิน 300000 ทางสถาบันการเงินให้ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองรถยนต์)

3 เนื่องด้วยด้านเครดิตของผู้ยื่นกู้ไม่ชัดเจน เช่น พักบ้านเช่า, รับเงินสด, บัญชีธนาคารไม่เดินหรือเดินไม่สวย เป็นต้น แต่มีความต้องการจะยื่นกู้ขอสินเชื่อคนเดียวโดยไม่มีผู้ค้ำประกัน จึงทำให้ไม่พบคำว่าอนุมัติ

4 ต้องการทราบสินเชื่ออนุมัติเร็วๆ แต่ผู้กู้ หรือ ผู้ค้ำประกัน ไม่มีความพร้อมในเรื่องเอกสาร (เอกสารไม่ครบ สมบูรณ์) แจ้งข้อมูลไม่ตรงต่อความเป็นจริง จึงทำให้ไม่พบคำว่า อนุมัติ และเป็นการเสียเวลา

5 ต้องการผ่อนระยะสั้นๆ เพื่อที่จะไม่ให้เสียดอกเบี้ยเยอะซึ้งเป็นข้อดี แต่ส่งผลให้ค่างวดต่องวดสูงมากอาจทำให้เกินเงื่อนไข หลักเกณฑ์ของรายได้ที่ว่า รายได้สุทธิ์ต้องไม่กว่าน้อยกว่า 2 เท่าของค่างวด (ผ่อน5000ต่อเดือน ควรมีรายได้สุทธิ์ที่10000เป็นต้น)

 

 

  อัตราดอกเบี้ย
บทสรุปเรื่องสินเชื่อรถยนต์มือสอง
FIVE4CASH
 4 % ต่อปี
สินเชื่อรถอนุมัติผ่าน เช็คนำฝากเข้าธนาคารพร้อมเบิกเงินสด
ทางเลือกอื่น
 3.75 % ต่อปี
เงื่อนไขดอกเบี้ยดีกว่า แต่สินเชื่อรถไม่อนุมัติผ่านไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นเพียงลมกับอากาศ

 

  กู้วงเงิน 500000
บทสรุปเรื่องสินเชื่อรถยนต์มือสอง
FIVE4CASH
ทำประกันภัยชั้น 1
ด้วยเงื่อนไขสถาบันการเงินวงเงินเกิน 300000 ให้ทำประกันภัยคุ้มครองรถยนต์ด้วยประกันภัยชั้น 1 เท่านั้น ถ้าไม่ทำประกันภัยสินเชื่อวงเงินก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติ สุดท้ายก็ต้องทำประกันภัยคุ้มครองอยู่ดี
ทางเลือกอื่น
ทำประกันภัยชั้น 2 ได้
ตามเงื่อนไขสถาบันการเงิน เรื่องจริงก็ต้องทำประกันภัยคุ้มครองชั้น 1 ถ้าทำประกันภัยชั้น 2 คุ้มครอง สินเชื่อวงเงินไม่ได้รับการอนุมัติ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นเพียงลมกับอากาศ

 

ต่อรองทุกเงื่อนไข จะไม่พบคำว่าอนุมัติ
ต้องการยอดสินเชื่อสูง(จัดเต็ม)
ต้องการดอกเบี้ยดีที่สุด
ไม่ทำประกันภัยไม่อยากจ่ายเบี้ยประกันภัย
เครดิตผู้กู้ไม่พอแต่จะขอยื่นคนเดียวไม่ต้องการคนค้ำ
สรุป ยื่นสินเชื่อรถไม่ได้ ต้องรบกวนติดต่อทางสถาบันการเงินเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ five4cash เข้าใจดี ยึดความพอเพียงเป็นที่ตั้ง คำว่าสินเชื่ออนุมัติต้องตามมาแน่นอน

 

การอนุมัติสินเชื่อต่างๆ ทางสถาบันการเงินอยากให้ท่านที่ใช้บริการรับสินเชื่อได้ตรงตามจุดประสงค์ปัจจัยหลักของท่าน แต่ด้วยตัวท่านเองอาจขาดความเข้าใจในการเข้าถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขต่างๆที่สถาบันการเงินเป็นผู้กำหนดขึ้น

 

ลำดับความสำคัญถ้า five4cash เลือกสินเชื่อรถยนต์ให้

1 ยื่นสินเชื่อรถยนต์ในครั้งแรกผลที่ได้ต้องอนุมัติผ่าน (ข้อมูลผู้กู้ ผู้ค้ำประกันต้องเป็นความจริง)

2 ดอกเบี้ยเป็นไปตามเรทของสถาบันการเงินที่ยื่นสินเชื่อเป็นผู้กำหนด (อาจต่อรองให้ดีขึ้นได้เล็กน้อย)

3 ในมุมของดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก กับ แบบคงที่ มีการชำระตรงและครบตามกำหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นชำระไปจริงมีความใกล้เคียงกัน

4 เงื่อนไขระยะเวลาในการผ่อนสินเชื่อรถนั้น ควรเลือกระยะเวลาที่ไม่สั้นไม่ยาวเกินไป ดูความเหมาะสมกับกำลังผ่อนให้สอดคล้องกับสภาพคล่องทางการเงินของผู้กู้

5 เน้นเรื่องการวางแผนทางการเงินในการผ่อนชำระคืนสินเชื่อ เพื่อรักษา NCB ให้มีประวัติดี เพื่อโอกาสที่จะขึ้นในอนาคต

6 รายละเอียดความชัดเจนการชำระเงินต้น กับ ดอกเบี้ย ต่อเดือนต้องชำระเงินต้นเท่าไร ดอกเบี้ยเท่าไร ให้รับทราบ

7 มีทางเลือกให้ผู้กู้ ไม่ขอผู้ค้ำประกันรถยนต์ แต่อยู่ในเงื่อนไข หลักเกณฑ์ของสถาบันการเงินเป็นผู้กำหนด

สถาบันการเงินจัดแคมเปญต่างๆขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องทางการตลาด ใช้แข่งขันกันในตลาดสินเชื่อรถยนต์มือสองอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หลักเกณฑ์ต่างๆอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทาง FIVE4CASH ได้ยึดตามกรอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสถาบันการเงินเป็นผู้กำหนด

ท่านสะดวกติดต่อสินเชื่อสถาบันการเงินแห่งไหนหรือได้รับการเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่าFIVE4CASH ท่านสามารถดูข้อมูลเบื้องต้นภายในเว็บ FIVE4CASH และทำความเ้ข้าใจ ท่านสามารถติดต่อยื่นสินเชื่อรถยนต์มือสองได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องยื่นสินเชื่อรถยนต์มือสองผ่าน FIVE4CASH

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

a