a

แบบที่ 10 ขั้นตอนในการขอไฟแนนซ์รถยนต์ที่ถูกยึด

ขั้นตอนในการทำไฟแนนซ์ รถยนต์ที่ถูกยึด.

โปรดอ่านให้จบ และ ทำตามเงือนไข 1 และ 2 และ 3 และ หมายเหตุด้านล่าง

เจ้าของรถยนต์เข้ามาติดต่อที่ออฟฟิตด้วยตัวเอง

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
- ทะเบียนบ้าน ตัวจริง
- บัตรประชาชน ตัวจริง
- สำเนารถยนต์คันที่ถูกยึด
- หนังสือส่งมอบรถคืน
- สัญญาเช่าซื้อรถยนต์คันที่ถูกยึด พร้อมกับใบเสร็จค่างวดที่ชำระใบล่าสุด
- ยอดปิดบัญชีรถยนต์คันที่ถูกยึดรถไปรวมไปถึงค่าล่าช้า ทวงช้า (ยอดหนี้ที่ต้องชำระทั้งหมด เพื่อไถ่รถยนต์คืน)
- เบอร์โทรศัพท์ติดต่อของเจ้าหน้าที่ธนาคาร ที่รับเรื่องในรถยนต์คันที่ถูกยึด
- รูปถ่ายรถยนต์คันที่ถูกยึด ล่าสุดที่ถ่ายไว้ (ถ้ามี)

ดำเนินการขอสินเชื่อใหม่เพื่อ รับรถกลับคืน แบ่งออกเป็น 2 ทางเลือก


ทางเลือก แรก สามารถรับรถคืนได้ภายใน 15 วันหรือเร็วกว่านั้น

โดยผู้เช่าซื้อ + ผู้ค้ำประกัน

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
- บัตรประชาชนตัวจริง
- ทะเบียนบ้านตัวจริง
- บัตรข้าราชการตัวจริง (ถ้ามี)
- ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสกุล (ถ้ามี)
- ใบรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (ถ้ามี)
- สมุดเงินฝากธนาคาร อัพเดท 3 เดือนล่าสุด (บัญชีธนาคารที่มีทุกธนาคาร)
- ใบพาณิชย์ หรือ ทะเบียนที่การค้า (ถ้ามี)
- รูปถ่าย กิจการ ร้านค้า ในกรณีที่เป็นธุระกิจส่วนตัว ,ภาพถ่ายภายใน 2-4 มุมมอง ,ภาพถ่ายภายนอก 2-4 มุมมอง ,เลขที่ ,และมุมอื่นๆ

* ใน ส่วนของผู้เช่าซื้อ และ ผู้ค้ำประกัน ทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่ในกรุงเทพ รวมไปถึงไม่มีเอกสารทางการเงิน(ไม่มีใบรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน สมุดเงินฝาก) แต่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิืในที่อยู่อาศัย หรือ เป็นเจ้าของธุระกิจส่วนตัว

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้เพิ่มเติม
- ใบแสดงกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
- รูปถ่ายบ้าน ภาพถ่ายภายใน 2-4 มุมมอง ,ภาพถ่ายภายนอก 2-4 มุมมอง ,เลขที่ ,และมุมอื่นๆ
- รูปถ่ายกิจการ ภาพถ่ายภายใน 2-4 มุมมอง ,ภาพถ่ายภายนอก 2-4 มุมมอง ,เลขที่ ,และมุมอื่นๆ


ทางเลือก สอง

โดยติดปัญหาไม่มีผู้เช่าซื้อ และ ผู้ค้ำประกันใหม่ ใช้บุคคลในสัญญาเช่าซื้อเดิม

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ ใช้เอกสารชุดเดิมที่ทำสัญญาเช่าซื้อขอกู้รถยนต์คันที่ถูกยึด

โดย พร้อมบุคคลค้ำประกันเพิ่มที่ไม่มีประวัติเสียทางด้านเครดิตบูโร หรือ เป็นเจ้าของกิจการ หรือ เป็นบุคคลที่มีใบแสดงกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่าย
รูปถ่ายบ้าน ภาพถ่ายภายใน 2-4 มุมมอง ,ภาพถ่ายภายนอก 2-4 มุมมอง ,เลขที่ ,และมุมอื่นๆ
รูปถ่ายกิจการ ภาพถ่ายภายใน 2-4 มุมมอง ,ภาพถ่ายภายนอก 2-4 มุมมอง ,เลขที่ ,และมุมอื่นๆ

*** สมุดเงินฝากธนาคารขอความร่วมมือ อัพเดท 3 เดือนล่าสุดมาให้เรียบร้อย เพื่อความรวดเร็ว
**** การรับรถช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการที่ท่านให้ความร่วมมือ

เอกสารประกอบในการขอสินเชื่อเพื่อเช็คเครดิตเบื้องต้น
กรุณาแนบให้ครบถ้วนที่สุดเพื่อลดระยะเวลาในขั้นตอนการดำเนินงานครับ..เพื่อผลประโยชน์ของคุณเองครับ
** ทาง FivefourCash มีนโยบายการเก็บเอกสารและรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้อย่างดีและเป็นความลับที่ สุด เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าของ Five4Cash เท่านั้น
หากท่านยังมีความไม่มั่นใจในการส่งเอกสารผ่านระบบ รบกวนดูข้อมูลเพื่อยืนยันการทำงานอย่างโปร่งใสและความสามารถในการจัดผ่นทุก กรณีได้ที่ …

Credit check
  •   ซื้อ-ขายกันเอง
      รีไฟแนนซ์

แผนที่เดินทางมาจัดไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์ five4cash

รูปหน้าออฟฟิศfive4cash

ด้านหน้าทางเข้าออฟฟิศfive4cash

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

a