a

Tag Archives: เปลี่ยนไฟแนนซ์

รับรีไฟแนนซ์รถผ่อนใกล้หมด อายุรถไม่เกิน10ปี

รถยนต์ผ่อนใกล้หมดตามสัญญา อยากจะรีไฟแนนซ์รถยนต์ใหม่ ทางเราFIVE4CASH รับปรึกษาเคสโดยตรง

  • ทำเรื่องอนุมัติผ่อนก่อนได้โดยไม่ต้องปิดบัญชี
  • ไฟแนนซ์รถเดิมบอกทำเรื่องรีไฟแนนซ์ไม่ได้ เดี๋ยวเราทำเรื่องย้ายไปที่ใหม่ให้
  • รถผ่อนใกล้หมด ต้องไปปิดบัญชีให้เรียบร้อย และต้องโอนเล่มเข้าชื่อรอ60วัน 90วัน ถึงจะรีไฟแนนซ์รถยนต์ได้ เงื่อนไขลักษณะจะไม่เกิดขึ้นแน่ๆถ้ารีไฟแนนซ์รถกับFIVE4CASH รีไฟแนนซ์รถยนต์ได้ทันทีถ้าคุณเครดิตบูโรดีจริง
  • ติดเครดิต ติดบูโร ก็สามารถทำได้แต่ต้องมีคนค้ำประกันคุณสมบัติดีร่วมด้วย และขอคุยรายละเอียดองค์รวมก่อนเบื้องต้น
  • ไม่ต้องกังวลเรื่องปิดบัญชี ย้ายไฟแนนซ์ไปที่ใหม่ ทางเราพร้อมดูให้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ
  • ไม่มีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆก่อนทั้งสิ้น ทุกขั้นตอนชี้แจ้งให้ทราบก่อนดำเนินการ ชัดเจนและจริงใจทุกขั้นตอน

FIVE4CASH รับปรึกษาเคสรีไฟแนนซ์รถยนต์อย่างมืออาชีพ พูดคุย ขอข้อมูล ประเมินเคส แจ้งยอด ชี้แจงค่าใช้จ่าย สรุปขั้นตอนต่างๆและผลต่างสุทธิเมื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์เสร็จสมบูรณ์ เคสรีไฟแนนซ์โอกาสสำเร็จจึงดำเนินการทำเอกสารและนัดเจ้าหน้าสินเชื่อทำสัญญาให้โดยตรง

ต้องการรีไฟแนนซ์รถยนต์ ปิดบัญชี ย้ายไฟแนนซ์ ปรึกษาเรา FIVE4CASH ได้ที่ LINE id : five4cash

a

ย้ายไฟแนนซ์ : sunny ปี 2002 รีไฟแนนซ์ ยื่น สินเชื่อรถยนต์ ผ่าน five4cash (12/11/2010)

ย้ายไฟแนนซ์ : sunny ปี 2002 รีไฟแนนซ์ ยื่นสินเชื่อผ่าน five4cash (12/11/2010)

วัตถุประสงค์ : ต้องการย้ายสินเชื่อที่ใหม่ ลดยอดผ่อน ขยายระยะเวลาส่ง
ยอดจัด : 250000

a

ย้ายไฟแนนซ์ ที่ใหม่ : New Jazz เปลี่ยน สินเชื่อรถยนต์ ผ่าน five4cash (30/10/2010)

ย้ายไฟแนนซ์ที่ใหม่ : New Jazz เปลี่ยนสินเชื่อรถยนต์ผ่าน five4cash (30/10/2010)

วัตถุประสงค์ : ต้องการผู้ดูแลในการยื่นสินเชื่อรถยนต์ที่ใหม่ จึงได้ติดต่อfive4cashให้ช่วยดูแลให้
และมีความต้องการเหลือเงินส่วนต่างเพื่อนำไปลงทุนในธุระกิจเพิ่มเติม ที่สำคัญต้องการใช้ประกันภัย

a

ย้ายสินเชื่อเพื่อรถยนต์ : D-max GOLD series ปี08 ยื่นสินเชื่อผ่าน five4cash (16/09/2010)

ย้ายสินเชื่อรถยนต์ : D-max GOLD series ปี08 ยื่นสินเชื่อผ่าน five4cash (16/09/2010)

วัตถุประสงค์ : เกิดปัญหาส่วนตัวของเจ้ารถยนต์เอง ต้องการที่จะย้ายสินเชื่อที่ใหม่ จึงได้ติดต่อ five4cash (ใช้ชื่อเดิม)
ยอดจัดไฟแนนซ์ : 400000

a

เปลี่ยนสินเชื่อรถยนต์ที่ใหม่ : escape ปี2004 เปลี่ยนสินเชื่อรถยนต์ที่ใหม่ ผ่าน five4cash (12/09/2010)

เปลี่ยนสินเชื่อรถยนต์ที่ใหม่ : escape ปี2004 เปลี่ยนสินเชื่อรถยนต์ที่ใหม่ ผ่าน five4cash (12/09/2010)

วัตถุประสงค์ : เจ้าของรถยนต์ต้องการเปลี่ยนสินเชื่อรถยนต์เผื่อเหลือเงินสดนำไปใช้ในธุรกิจ
ยอดจัดไฟแนนซ์ : 400000

a

ย้ายสินเชื่อที่ใหม่ : กระบะvigo4ประตู ขอสินเชื่อที่ใหม่ ยื่นผ่าน five4cash (12/09/2010)

ย้ายสินเชื่อที่ใหม่ : กระบะvigo4ประตู ทำสินเชื่อที่ใหม่ ยื่นผ่าน five4cash (12/09/2010)

วัตถุประสงค์ : เริ่มผ่อนไม่ไหว ต้องการย้ายสินเชื่อที่ใหม่
ยอดจัดไฟแนนซ์ : 400000

a

กระบะย้ายไฟแนนซ์ : Frontier ปี2005 รีไฟแนนซ์ผ่าน Five4cash (14/08/2553)

กระบะย้ายไฟแนนซ์ : Frontier ปี2005 รีไฟแนนซ์ผ่าน Five4cash

วัตถุประสงค์ : ผ่อนที่เก่าใกล้หมดแล้ว มีความจำเป็นต้องใช้เงินสดธุระส่วนตัว จึงตัดสินใจยื่นเรื่องย้ายไฟแนนซ์ผ่าน five4cash
ยอดจัด : 200000

a

สินเชื่อรถยนต์มือสองเปลี่ยนที่ใหม่ : D-Max Cab ปี2007 ยื่นสินเชื่อรีไฟแนนซ์ที่ใหม่ ผ่าน five4cash(08/08/2553)

สินเชื่อรถยนต์มือสองเปลี่ยนที่ใหม่ : D-Max Cab ปี2007 ยื่นสินเชื่อรีไฟแนนซ์ที่ใหม่ ผ่าน five4cash

วัตถุประสงค์ : ต้องการย้ายไฟแนนซ์ที่ใหม่เนื่องจากประสบปัญหาส่วนตัว และ ต้องการเหลือส่วนต่างจากยอดหนี้เดิม
ยอดจัดไฟแนนซ์ : 420000

a

ย้ายสินเชื่อที่ใหม่ : Frontier 05 เครื่อง3000 ทำสินเชื่อใหม่ ผ่าน five4cash (03/08/2010)

ย้ายสินเชื่อที่ใหม่ : Frontier 05 เครื่อง3000 ทำสินเชื่อใหม่ ผ่าน five4cash

วัตถุ ประสงค์ : ประวัติส่งที่เก่าเริ่มจะไม่ค่อยดี จึงอยากล้างประวัติเก่า เริ่มนับ 1 ใหม่ พร้อมกับต้องการส่วนต่างเพื่อไปใช้ในธุรกิจ
ยอดจัด : 220000

a

เปลี่ยนไฟแนนซ์ปิดบัญชีรถยนต์ : Tripper ปี2001 รีไฟแนนซ์ ผ่าน Five4cash (23/07/2553)

เปลี่ยนไฟแนนซ์ : Tripper ปี2001 รีไฟแนนซ์ ผ่าน Five4cash

วัตถุประสงค์ : มีความจำเป็นที่ต้องใช้เงิน จึงได้ตัดสินใจนำรถมาทำย้ายไฟแนนซ์เพื่อที่จะได้ส่วนต่างไปใช้จ่าย
ยอดจัด : 225000

a
a